AI rà soát và đề xuất fix lỗi code

Google, Facebook nghiên cứu và phát triển hệ thống thông minh rà soát bug và đề xuất cách fix cho lập trình viên.

Công cụ của Facebook mang tên Getafix (https://code.fb.com/developer-tools/getafix-how-facebook-tools-learn-to-fix-bugs-automatically/)

Các hệ thống này sử dụng Trí tuệ nhân tạo, thu lập các code lỗi trước đây của lập trình viên, sau đó với các dòng code mới mà lập trình viên viết ra. Hệ thống sẽ đọc và tìm ra code lỗi hoặc nghi ngờ code có lỗi và đề xuất phương án fix cho lập trình viên.

Việc này như các buổi review code cho lập trình viên, nâng cao chất lượng code.