Apache vs Apache Tomcat

Cũng hay tiếp xúc với phần này nhưng để nhìn nhận rõ xem sự khác nhau giữa Apache và Apache Tomcat thì mình chưa tìm hiểu kỹ.

Cả 2 phần mềm này đều được điều hành và phát triển bởi Apache Software Foundation. Nhưng cả hai đều là miễn phí và nguồn mở, chiếm phần lớn về thị phần webserver trên toàn thế giới.

Theo mình nắm được thì:

Apache là webserver hỗ trợ http và https, được sử dụng cho các website tĩnh (???) được viết bằng C dạng Module có hỗ trợ cho các ngôn ngữ lập trình để dựng ứng dụng như PHP, Python, Perl…

Apache Tomcat được viết bằng JAVA tạo riêng cho các app Java. Nó được coi là container chứa Servlet/JSP.

Apache là cơ bản, đa nền tảng, được sử dụng phổ biến nhưng hiệu suất khi có số lượng kết nối cùng lúc lớn thì kém hiệu quả. So với NGINX mới phát triển thì hiệu suất cao hơn nhiều, giải quyết được bài toán hàng chục ngàn kết nối cùng một lúc. Vấn đề hàng chục ngàn kết nối cùng lúc là vấn đề C10K.