ARPU – Doanh thu trung bình trên 1 thuê bao

ARPU – Doanh thu trung bình trên 1 thuê bao

Ngoài việc dựa vào nhiều yếu tố khác nhau để đánh giá về giá trị doanh nghiệp cũng như tập khách hàng của doanh nghiệp. ARPU là một yếu tố hàng đầu để đánh giá thuê bao.
Một số ngành hay sử dụng ARPU bao gồm:
– Thuê bao cước viễn thông
– Thuê bao truyền hình
– …

Lợi ích của chỉ số ARPU:

– Nắm được giá trị trung bình trên 1 thuê bao đồng nghĩa với việc xác định được phân khúc thị trường của doanh nghiệp trên lĩnh vực đó
– Nắm được giá trị trung bình này có thể đánh giá được doanh thu của doanh nghiệp
– Từ đây có thể tiếp tục phân tích để tiến hành chia phân khúc thị trường để chia nhóm khách hàng dựa trên giá trị
– Từ doanh thu này kết hợp với chi thí trung bình trên 1 thuê bao để tính toán lời lãi trên 1 doanh thu

Nhược điểm của chỉ số ARPU:

Hiện nay chỉ số này không còn phản ánh được nhiều về giá trị thuê bao do nhiều yếu tố (đa dịch vụ, các dịch vụ gia tăng…) nên có một số chỉ số khác ra đời nhằm khắc phục chỉ số này.