Các công nghệ truyền hình

– Truyền hình số vệ tinh, vệ tinh vinasat, chuyển vệ tinh

-Truyền hình 4K

-Encode, decode, mgpech