Cài đặt Anaconda trên window và ví dụ Machine Learning

Hôm nay được một đồng chí cùng công ty cũ giới thiệu về Anaconda để code python. Theo mình hiểu Anaconda đơn giản là một IDE giúp ta có thể code python đơn giản hơn, đặc biệt việc cài đặt Anaconda trên window rất đơn giản. Anaconda còn tích hợp rất nhiều thư viện cơ bản, đặc biệt là các thư viện về Machine Learning với giao diện sử dụng và thêm thư viện rất đơn giản.

Công cụ này trước đây mình đã từng nghe nhưng chưa tiến hành sử dụng bao giờ. Trong quá trình học tập và làm việc, mình đã sử dụng nhiều IDE nhưng đều chưa thấy hài lòng. Sau đây mình sẽ hướng dẫn từng bước để cài đặt Anaconda trên window và sử dụng Anaconda để viết một chương trình Machine Learning đơn giản.

Ví dụ:
– Pycharm: cũng khá nổi tiếng nhưng khi cài 1 số thư viện mở rộng vào thì không hiểu sao lại lỗi và bị conflict

– IntellJI: nặng, chậm và cũng conflict (có thể quá phức tạp với mình)

– Cuối cùng thì đành quay về với IDE của chính Python cung cấp, nhưng cũng khá khó chịu với cái khoản cài đặt thêm các thư viện bổ sung.

Nghe đồng chí đó nói với IDE này đã tích hợp sẵn nhiều thư viện về Machine nên cũng vọc thử xem sao, có mất gì đâu.

Tải và cài đặt:

Tài liệu trên mạng có nhiều, mình cài đặt theo trang chủ của nó:
https://www.anaconda.com/download/

Bạn có thể tham khảo thêm:
https://medium.com/@GalarnykMichael/install-python-on-windows-anaconda-c63c7c3d1444

http://xperimentallearning.blogspot.com/2017/02/steps-to-install-anaconda.html

Lưu ý: mình khá nhọ khi cứ next mà không để ý phần tích chọn việc thêm biến môi trường hay là đường dẫn path để khi ở command line của window có thể gọi lệnh conda.
Nếu tích phần đó thì ok không sao, nếu không tích thì dùng lệnh sau để set path(trên command line của window):

set PATH=%PATH%;C:\ProgramData\Anaconda2;C:\ProgramData\Anaconda2\Scripts\

Đường dẫn này phụ thuộc vào nơi bạn cài đặt Anaconda nhé.

Test thử xem sao:

Sau khi cài đặt xong thì anaconda có giao diện như sau:

Có vài phần mặc định mà ta có thể dùng:

– Jupyterlab: nhấn vào đó nó nhảy lên web luôn, cái này code và biên dịch trên web localhost của mình luôn.

– Jupyternotebook: chưa rõ là gì luôn nhưng cũng chạy trên nền web.

– spyder: sẽ hiển thị lên IDE để ta có thể code vài chương trình đơn giản.

Mình làm theo link này để test trước: https://chieupham.github.io/2017/02/18/Python-Windows/

Trên đây là cách cài đặt Anaconda trên window, nếu xong bước này thì ta hoàn toàn có thể thử dùng nó để code một chương trình python đơn giản để test hoặc có thể thử một ví dụ về Machine Learning sau đây với thư viện chuyên về Machine Learning là sklearn.

Ví dụ Machine Learning với Anaconda

B1. Test 1 thư viện mặc định:

>>import numpy
>>umpy.__file__

B2. Test 1 thư viện cần cài thêm:

>import sklearn

Sẽ lỗi luôn

B3. Cài thêm thư viện sklearn

Sử dụng command line của window chạy: conda install scikit-learn
chọn y để đồng ý cài đặt sklearn (phần lưu ý phía trên sẽ có tác dụng cho phần này)
Thử lại xem thư viện có chưa nhé:

>import sklearn

B4. Chạy thử 1 chương trình theo hướng dẫn:
https://machinelearningcoban.com/2016/12/28/linearregression/
Ta có kết quả:

Hay đấy chứ, chúc các bạn thành công!

One thought on “Cài đặt Anaconda trên window và ví dụ Machine Learning”

Comments are closed.