Chạy câu lệnh Oracle không bị failse khi mất kết nối

Vừa rồi mình gặp trường hợp đó là thấy 1 job hàng đêm chạy bị không thành công.
Anh lead team nói rằng do bị đứt đường truyền hoặc timeout của hệ thống. Mình cũng không biết nữa, đành chạy lại bằng tay và ngờ vực vấn đề này.
Một lần khác cũng xảy ra việc tương tự nhưng mình chạy cũng bị failse. Theo mình hiểu thì tự 1 lệnh mình chạy ở client, khi mình đã run thì ở phía server nó sẽ thực thi và sẽ phải hoàn thành do lệnh đã gửi đi rồi. Nhưng thực tế là đúng việc thỉnh thoảng mình run cũng bị timeout và việc chạy bị failse.

Khi mình chạy lại job bị failse đó thì cũng có lần ok có lần not ok. Anh ấy có gợi ý sử dụng VNC để chạy. Mình chỉ nghĩ rằng nếu sử dụng SQL Develop để chạy thì có thể timeout, nếu mình tiến hành SSH vào thì như là lên server đó rồi khác gì VNC chứ?

Nhưng đúng là thực tế không phải vậy, việc SSH thì đó là 1 phiên làm việc gọi là session, nếu đã là 1 session thì cũng là 1 phiên và hoàn toàn có thể bị timeout, cũng như là mình chạy bằng SQL Develop vậy.

Việc rõ hơn này là do 1 chị trong team có giải thích, việc sử dụng VNC cũng như là teamview vào server vậy, VNC được kết nối như phần cứng. Do vậy sẽ không bị timeout, khi chị việc backup hoặc restore thì đều phải dùng VNC vì sợ đường truyền có thể bị đứt hoặc timeout session do các công việc đó sử dụng nhiều thời gian.

Từ việc này mình thấy mình cũng chưa nắm được chắc chắn phần này lắm, vẫn còn hơi mông lung. 😀