Danh sách link hay

Vẫn giữ ý tưởng rất rất lâu rồi mong muốn làm mà vẫn chưa thành công, vì chưa quyết tâm…

Đây sẽ là nơi lưu trữ danh sách các link mà mình cảm thấy hay muốn lưu lại để dùng lại, đọc lại về sau. Thôi bỏ qua những thứ lằng nhằng vẽ vời khác. Đơn giản chỉ lưu lại url, tittle và sau đó hiển thị random ra mà thôi.

Có lẽ đơn giản thì nên làm thủ công với wordpresss là lưu thành bài viết vậy… Vẫn thuộc dạng bỏ ngỏ.