Deep Learning cơ bản

Trước mình hay theo dõi blog và nhóm Deep Learning cơ bản của tác giả Nguyễn Thanh Tuấn. Đồng chí này mới ra cuốn sách (đa phần là tổng hợp các bài viết trên blog) về Deep Learning cơ bản.

Link sách: Google

Link blog: https://nttuan8.com/