Dowload tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 10

Dowload tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 10

Trong số này, góc nhìn chuyên gia sẽ giới thiệu với bạn đọc cuộc phỏng vấn của KDnuggets với giáo sư Yann LeCun, chuyên gia hàng đầu về Deep Learning về (deep) neural nets và kernel (support vector) machines.
Tiếp theo phần giới thiệu về vấn đề bias variance trade off và STL trong các số trước, tác giả Hà Đỗ sẽ giới thiệu trong số này các phương pháp lựa chọn model thông qua việc tìm kiếm các hệ số hyper parameters, qua đó giải thích nguồn gốc của các phương pháp sampling method (hold-out hoặc cross validation, hay Information Criteria.
Cuối cùng, tạp chí xin giới thiệu với bạn đọc một số kiến thức cần biết khi sử dụng R trong cleaning/ wrangling data để làm việc hiệu quả và khoa học hơn.
Các bạn có thể download tạp chí tại đây.