Dowload tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 5

Năm 2017 khép lại với nhiều thành tự nổi bật trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo nói riêng và trong lĩnh vực công nghệ nói chung. Năm vừa qua, sự ra đời của AlphaGo, AlphaGo Zero đã chứng minh được sức mạnh tiềm tàng của công nghệ Trí tuệ Nhân tạo, mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai trong việc sử dụng công nghệ này để giải quyết những vấn đề của con người. Nhưng nó cũng đặt ra nhiều thách thức với chúng ta, đặc biệt là trong vấn đề việc làm, trong vấn đề sự an toàn của công nghệ tiềm năng này.

Số tháng 1 cũng sẽ đánh dấu một bước chuyển mình mới của Tạp chí Trí tuệ Nhân tạo, chuyển từ việc giới thiệu những kiến thức cơ bản trong nghiên cứu và phát triển Machine Learning và Trí tuệ Nhân tạo, sang những vấn đề phức tạp nhưng cũng nhiều điều thú vị hơn. Nhưng trước tiên, hãy xem trong số này có những gì:

  • Phần Góc nhìn chuyên gia, sẽ giới thiệu về hiện trạng của việc ứng dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo trong lĩnh vực Y tế và sức khỏe, một lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm từ giới nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo.
  • Phần Machine Learning Tutorial sẽ tiếp tục nói về linear và logistic regression, mà cụ thể là một số phân tích ex-post đơn giản cho phép hiểu rõ hơn về cấu trúc dữ liệu và ảnh hưởng của chúng lên mô hình
  • Phần R trong Machine Learning sẽ tiếp tục giới thiệu một số thư viện R quan trọng, cần phải biết như ggplot2, shiny và R Markdown

Phần 2 pages paper số này xin khất các bạn độc giả vì Ban Biên tập khá bận bịu trong thời gian này.

Như đã nói ở trên, số thứ 5 sẽ kết thúc giai đoạn kiến thức cơ bản của Tạp chí Trí tuệ Nhân tạo, sau số này tạp chí sẽ đi chuyên sâu hơn vào các lĩnh vực của Trí tuệ Nhân tạo, mà trước mắt là Machine Learning và Natural Language Processing.

Phần Machine Learning sau khi đã giới thiệu đủ các lý thuyết cơ bản sẽ hướng tới giải quyết cách bài toán cụ thể hơn trong thực tế.

Phần Natural Languague Processing sẽ bàn về cách ứng dụng các thuật toán NLP vốn được phát triển trên nền tảng ngôn ngữ Anh, vào trong tiếng Việt.

Tạp chí cũng đang cố gắng mở rộng sang các lĩnh vực khác trong Trí tuệ Nhân tạo như Computer Vision, Speech Processing ..v.v. Vì vậy, Ban biên tập mong muốn kêu gọi sự tham gia của cách thành viên trong cộng đồng nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo cùng tham gia với bọn mình trong công cuộc phát triển Tạp chí Trí tuệ Nhân tạo.

Các bạn có thể download Tạp chí Trí tuệ Nhân tạo số 5 tại đây.

Nguồn: tapchiai.com