Dowload tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 9

Dowload tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 9


Dowload tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 9

Trong số này, góc nhìn chuyên gia sẽ giới thiệu với bạn đọc những quan điểm của giáo sư Micheal I. Jordan, (người hướng dẫn của Yoshua Bengio và Francis Bach), về Intelligence Artificial, Augmented Intelligence và Infrastructure Intelligence, những gì chúng ta đang làm hiện nay thực tế là gì, và những thách thức trong ngành kỹ thuật này. Tiếp theo, tác giả Hà Đỗ sẽ giới thiệu về các khái niệm cơ bản của Statistical Learning Theory (STL) – một lý thuyết tổng quát cho phép thống nhất các khái niệm và mô hình đã được giới thiệu trong các số tạp chí trước, và giúp bạn đọc hiểu thêm về gốc rễ của sự hình thành tư duy ML hiện tại. Kiến thức cơ bản về STL trong phần này cũng giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bài báo của Pedro Domingos về các kinh nghiệm lý thuyết và thực tiễn trong quá trình sử dụng Machine learning trong phần Special Article cuối cùng.

Các bạn có thể download tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 9 tại đây.