[Download] Tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 2

Tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 2

Tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 2
Tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 2

Trong số 2 này, Tạp chí Trí tuệ Nhân tạo đánh dấu những thay đổi lớn trong định hướng xây dựng nội dung. Từ số thứ 2 trở đi, Tạp chí Trí tuệ Nhân tạo sẽ tập trung vào việc cung cấp những thông tin, kiến thức bổ ích chuyên sâu về Artificial Intelligence nói chung và Machine Learning nói riêng. Tạp chí sẽ cấu thành từ 4 chuyên mục nhỏ:

  • Góc nhìn chuyên gia: Giới thiệu các bài viết của các chuyên gia Artificial Intelligence và các lĩnh vực liên quan về các vấn đề trong ngành.
  • Machine Learning tutorial: Cung cấp các kiến thức từ cơ bản tới nâng cao về Machine Learning tới các bạn đọc đang tìm hiểu và học hỏi về Machine Learning.
  • Python trong Machine Learning: Python là ngôn ngữ chính được sử dụng trong quá trình nghiên cứu và lập trình ứng dụng Machine Learning. Chuyên mục này sẽ giới thiệu tới bạn đọc các kiến thức về lập trình Python trong Machine Learning, cách thực thi các thuật toán Machine Learning dựa trên Python
  • 2 pages paper: Đây là chuyên mục giới thiệu các công trình nghiên cứu của các chuyên gia trên thế giới. Tất cả các nội dung sẽ được tóm tắt gọn trong 2 trang tạp chí.

BTT Tạp chí rất cám ơn bạn đọc đã ủng hộ tạp chí trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao cả về chất lượng và số lượng nội dung trong các số báo trong tương lai để phục vụ bạn đọc.

Bạn có thể xem và tải miễn phí tại đây.