Download tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 7

Trong số này, Mục Góc nhìn chuyên gia sẽ giới thiệu bài viết của nhà báo  Ariel Conn thảo luận về Trí tuệ Nhân tạo dưới góc nhìn an toàn và đạo đức.

Phần Machine Learning Tutorial, tác giả Hà Đỗ sẽ bàn về Multicollinearity, một vấn đề rất nghiêm trọng của Regression.

Tác giả Nguyễn Linh sẽ tiếp tục giới thiệu những bước cơ bản để xử lý dữ liệu ngôn ngữ thô. Sau đó, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phương pháp tiếp cận thống kê với mô hình Ngram.

Các bạn có thể download Tạp chí Trí tuệ Nhân tạo số 7 tại đây.

Nguồn: tapchiai.com