DR testing – Disaster Recovery Testing

Lần đầu tiên mình nghe về DR test, đúng là từ trước đến nay chưa biết về khái niệm này. Đây là một phần công việc cho việc kiểm toán cuối năm của công ty.

DR testing viết tắt của Disaster Recovery Testing. Dịch ra tiếng việt là thử nghiệm khắc phục thảm họa. Phần này khá rộng đối với cả doanh nghiệp chứ không chỉ riêng trong các phần mềm của công ty.

Trong lĩnh vực phần mềm thì phần này nôm na là test các ứng dụng, server, cơ sở dữ liệu dự phòng xem có hoạt động tốt và đúng như hệ thống prod để chạy không. Việc này đáng lẽ ra là phải làm thường xuyên vì phần mềm và CSDL luôn được nâng cấp, do vậy đối với các phiên bản dự phòng thì luôn phải đảm bảo như trong PROD ít nhất là trước thời điểm sửa đổi.