Giáo trình triết học – Cao học

Đây là giáo trình triết học khi mình học cao học tại Đại học công nghiệp Hà Nội. Chỉ trong hai tuần vừa làm đề cương vừa phải học thuộc để làm bài thi qua môn quả thật là một ác mộng.