Hội nghị Trí tuệ nhân tạo cho cuộc sống

Hội nghị Trí tuệ nhân tạo cho cuộc sống

Năm 2018 tại Việt Nam, hội nghị về Trí tuệ nhân tạo dành cho cuộc sống (AI4Life-2018) là diễn đàn quốc tế dành cho các học viên, nhà nghiên cứu thuộc các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và viện hàn lâm để giao tiếp, trao đổi ý kiến, thảo luận về các ứng dụng tiềm năng – đưa ra các kết quả nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Hội nghị sẽ nâng cao các nhận thức của công chúng và các tổ chức về những tiến bộ, ứng dụng và các khuyến cáo gần đây cũng như sự xuất hiện của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong mọi khí cạnh của cuộc sống.

Hội nghị được tổ chức từ 09-11/05/2018 Tại Đại học công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội – 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Danh sách các chủ đề

1. Các bài hướng dẫn

* Nguyen Le Minh (Japan Advanced Institute for Science and Technology, Japan): Học sâu về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và hơn thế nữa (Deep Learning for Natural Language Processing and Beyond)

* Pham Viet Thang(VU University Medical Center, Netherland): Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong nghiên cứu ung thư (AI and data in cancer research)

* Nguyen Duc Dung (Institute of Information Technology): Nhận dạng mẫu: tính năng kỹ thuật và tính năng học sâu(Pattern recognition: feature engineering and (deep) feature learning)

* Kenneth Tran (Microsoft Research, USA): Từ các thuật toán học máy đến các hệ thống học máy (From ML Algorithms to ML Systems)

2. Chiến lược và chính sách về các vấn đề phát triển và xã hội

* Vu Duy Thuc (Ohmilabs, USA): Khuyến khích cộng đồng robot và AI tại Việt Nam và quốc tế (Fostering the communities of robotics and AI in Vietnam and in International)

* Ha Vu (Allen Institute for AI, USA): Vườn ươm khởi nghiệp AI2’s: tiến độ và hướng dẫn (AI2’s startup incubator: progress and directions)

* Perry Stuart (University of Technology Sydney, Australia): (Virtual and Augmented Reality: Applications and Issues in a Smart City context)

One thought on “Hội nghị Trí tuệ nhân tạo cho cuộc sống”

Comments are closed.