API kiểm tra tên miền

Trong nhiều trường hợp ta muốn kiểm tra một tên miền đã được đăng ký hay chưa, hoặc đăng ký từ bao giờ hoặc ai là người đăng ký, tình trạng hiện hành tên miền còn hạn không… Thường khi ta đi đăng ký tên miền thì các nhà cung cấp đều có tính năng kiểm tra tên miền xem đã được đăng ký hay chưa. Với chừng đó thông tin thì đối với ta là chưa đủ.

Trong quá trình phát triển trang http://khamphaweb.com, để thu thập tên miền chúng tôi có sử dụng 2 phương thức:

+ Dùng con bot để thu thập dữ liệu giữa các trang web khác nhau, việc này cũng cần kiểm tra các thông tin liên quan đến tên miền tìm được

+ Sinh tên miền và tiến hành kiểm tra xem nó đã được đăng ký hay tồn tại hay chưa.

Rất may tổ chức vnwho đã cung cấp API kiểm tra các thông tin của tên miền mà ta sử dụng:

https://vnwho.com/api?domain=tenmien.xxx

API này dựa trên phương thức GET, ta có thể dễ dàng sử dụng nó tùy theo nhu cầu.