Không gia đình – Hector Malot

Mình thường tìm cuốn Những người khốn khổ để đọc mà chưa có dịp, toàn nhìn thấy cuốn này mà chưa mua. May thay có người mua mà chưa kịp đọc, mình đành mượn về đọc. Đọc cuốn này mà cảm thấy buồn, ở đâu thì người nghèo thật là khổ.

Cuốn này của người Pháp, thế mới thấy dân Pháp cũng khổ. Đọc xong cuốn này mình cảm thấy yêu thương con mình nhiều hơn, thấy mình quan trọng nhiều hơn. Nếu mình có mệnh hệ nào, không kiếm được ra tiền thì con cái mình thật sẽ rất là khổ. Mình càng mong muốn kiếm được càng nhiều càng tốt vì nhỡ đâu có việc gì xảy ra thì còn có thể chống đỡ hoặc lo lắng cho con cái. Nhưng càng thế thì càng áp lực, cảm thấy mình bất tài không kiếm ra được nhiều tiền…