Một số trang web hay để học

 1. Hàng ngàn bài dạy guitar miễn phí: https://www.justinguitar.com/
 2. Nâng cấp não bộ: http://www.lifehacker.co.uk/
 3. Khám phá tự nhiên: http://unplugthetv.com/
 4. Tính toán giờ giấc ngủ: https://sleepyti.me/
 5. Học code:
  https://www.codecademy.com/
  https://code.org/
 6. Học thiết kế:
  https://hackdesign.org/lessons
  https://www.howdesignuniversity.com/
 7. Học đủ thứ sáng tạo từ nghệ thuật đến sắp xếp đồ ăn:
  https://www.creativelive.com/onair
 8. Học nhiều ngôn ngữ miễn phí:
  https://www.memrise.com/
  https://www.duolingo.com/
 9. Sức khỏe đời sống: https://www.howcast.com/
 10. Các bài nói chuyện truyền cảm hứng: https://www.ted.com/
 11. Tâm lý học và thông minh cảm xúc: https://www.theschooloflife.com/
 12. Cộng đồng sách lớn nhất thế giới: https://www.goodreads.com/
 13. Ảnh và ý tưởng: https://www.pinterest.com/