Muốn biết, tìm hiểu những cái mà ta chưa biết!

Bình thường thông qua một người nào đó hoặc ta đọc được ở đâu đó về một sự vật, hiện tượng… . Khi ta thấy hiếu kỳ hoặc cần tìm hiểu sâu hơn thì ta đi tìm các thông tin liên quan đến nó thông qua các trang tìm kiếm hoặc các trang hỏi đáp.

Những thứ mà ta đã từng nghe, đã từng nhìn thấy hoặc một chút thông tin về nó thì người ta thường gọi là nghe nói hoặc chính xác gọi là biết.
Khi ta biết nó đã tồn tại rồi, bước tiếp theo ta đi tìm hiểu xem nó là gì hay như thế nào xong thì khi đó người ta gọi là hiểu.

(Có một bài tham khảo về 5 mức ngu dốt rất hay: Năm mức ngu dốt)

Nhưng với những thứ mà ta chưa biết, còn chưa nghe thấy hoặc nhìn thấy bao giờ thì để tìm hiểu những thứ đó thì như thế nào?
Có những cách sau để nâng cao những cái mà ta còn chưa biết:
+ Lang thang trên các trang web, diễn đàn, nhóm… để đọc và vô tình lượm được những thứ ta còn chưa biết để trở thành đã biết
+ Cafe, chém gió với bạn bè, đồng nghiệp, mọi người… để nghe và vô tình lượm được những thứ đó
+ Tham gia các buổi offline, buổi chia sẻ kiến thức, ra mắt sản phẩm mới… để tìm những điều tương tự trên

=> Sau khi đã biết rồi, để hiểu sâu hơn những thứ mà ta quan tâm thì ta phải đào sâu bằng việc tìm kiếm, học hỏi các chuyên gia về lĩnh vực đó…

Như vậy để nâng cao hiểu biết ta cần phải biết, sau đó sẽ là hiểu.

Để có nâng cao hiểu biết, bạn có thể tham khảo bài Liệu có thể truy cập trang web bất kỳ

One thought on “Muốn biết, tìm hiểu những cái mà ta chưa biết!”

Comments are closed.