MySQL 1045 – Access denied for user

Mấy hôm nay cần cài wordpress ở máy tính cá nhân của mình để triển tool crawl dữ liệu. Các hạng mục crawl dữ liệu khá ok rồi, bây giờ mình muốn dựng wordpress để hiển thị thành quả. Mục tiêu là clone một trang web trong vòng 1 nốt nhạc và còn phương án cập nhật dữ liệu hàng ngày nữa.

Ở công ty cài anh bạn Wampserver cũng khá là suôn sẻ, tất nhiên phải đổi một số port mặc định cho apache, mysql… vì đã bị trùng cổng các phần mềm khác. Nhưng tới máy nhà mình thì cài Wampserver thì bị thiếu file dll gì đó, đành chuyển sang anh bạn Xampp mình biết từ lâu rồi.

Nhưng cũng chưa yên, cài xong thì bị trùng cổng của anh bạn Skype, đành phải gỡ Skype. Thế nhưng vẫn dính lỗi 1045 – Access denied for user, đổi sang cổng khác cổng 3306 thì MySQL đã chạy nhưng phpMyadmin lại lỗi vì không kết nối được. Mặc dù thử vài cách trên mạng nhưng vẫn không ăn thua. Mãi mới tìm thấy một cách xử lý mà mình đã nghi ngờ đó là sửa port trong file config của phpMyadmin.

Địa chỉ file config: C:\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php

Thêm port cho nó: :3309

/* Bind to the localhost ipv4 address and tcp */
$cfg[‘Servers’][$i][‘host’] = ‘127.0.0.1:3309’;

Thế là xong, mặc định pass root của MySQL vẫn trống.