Nước nóng đóng băng nhanh hơn nước lạnh

Vô tình lướt fb từ nhóm reddit có một bài viết rằng nước nóng đóng băng nhanh hơn nước lạnh.

Thời gian đóng băng của nước theo nhiệt độ
Thời gian đóng băng của nước theo nhiệt độ

Hiệu ứng này có tên là hiệu ứng Mpemba được đặt theo tên sinh viên Mpemba phát hiện ra. Mpemba đi học và thắc mắc với thầy giáo của mình tại trường. Theo suy nghĩ thông thường của chúng ta thì nước nóng trước khi đóng băng cần phải trở về nhiệt độ thường trước, do vậy nó phải đóng băng sau nước lạnh. Tất cả các bạn học của Mpemba đã cười nhạo cậu bé. Nhưng ông thầy giáo thì không, ông đã nghi ngờ điều này vì không thể tự nhiên Mpemba lại đưa ra thông tin này, ông đã cùng Mpemba tiến hành thực nghiệm và quả đúng như cậu đã phát hiện.

Hiệu ứng Mpemba đã làm đau đầu các nhà vật lý và hóa học thời gian dài, có nhiều giả thuyết đưa ra để giải thích. Nhưng hiệu ứng này biến đổi phụ thuộc vào chất lỏng cũng như nhiệt độ của chúng.

Bài học học được từ việc này đó là nên chú ý quan sát mọi việc sự vật xung quanh, luôn đặt ra các câu hỏi tại sao và tìm lời giải đáp đến cùng như cậu bé Mpemba. Nhiều việc không nên chế nhạo khi người khác đặt câu hỏi, cần phải suy nghĩ và luôn trân trọng lời nói của người khác. Cũng hoan nghênh ông thầy giáo đã tận tụy và đúng tinh thần khoa học khi không bỏ qua sự phát hiện của Mpemba. Cám ơn Mpemba, đúng thật là nước nóng đóng băng nhanh hơn nước lạnh.