Open VPN

Hướng dẫn cài đặt Open VPN thiết lập mạng riêng ảo:

  • Cài đặt và cấu hình OpenVPN cho window: link
  • Cách mở port cho Modem Viettel: link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *