Xác định ảnh giả mạo

Thầy Toàn: Phần mềm xác định ảnh giả mạo, xác định vùng giả mạo.

Tương lai AI thay thế con người: chat, email, call… thì ta nghiên cứu phần mềm, tính năng có thể phát hiện là người hay là máy. Phát hiện trí tuệ là trí tuệ con người hay trí tuệ nhân tạo, máy thử turing