Phương án thu thập các từ khóa

Mục đích: Có nhiều mục đích khác nhau để thu thập từ khóa như:
+ Thống kê sự phổ cập của từ khóa, nhóm từ khóa
+ Danh sách các từ khóa để tiến hành chọn làm SEO
+ Xu hướng các bài viết
Phương án:
+ Thống kê thuần túy:
Để các bài viết được các công cụ tìm kiếm để ý và tăng lượng tìm kiếm, người viết bài thường sử dụng các từ khóa quan trọng liên quan đến bài viết để đặt vào thẻ keyword. Ý tưởng chính và việc thống kê các keyword này. Hiện nay, các ngôn ngữ như C#, PHP đã phát triển các thư viện như DOM… để dễ dàng có thể lấy được các thẻ như keyword, descriptions, title… Hoặc sử dụng chính các tag, categori để làm từ khóa.
+ Trích xuất từ khóa từ bài viết:
Đây cũng là một hướng mới trong việc nghiên cứu từ khóa. Để đánh chỉ mục và tìm kiếm hiệu quả hơn, các công cụ tìm kiếm hiện cũng đang phát triển việc tự trích xuất các từ khóa từ chính bài viết.
Hướng triển khai là thống kê tần xuất các từ, cụm từ trong danh mục, tiêu đề, trong bài viết để tiến hành chiết suất các từ khóa ra. Việc này cũng cần làm với các yếu tố ngữ nghĩa, đồng nghĩa.