PyTorch vs TensorFlow on Machine Learning frameworks

Mình biết đến TensorFlow khi tìm hiểu về Deep Learning. TensorFlow được phát triển bởi Google(trước đây là DeepMind được Google mua lại năm 2014).
TensorFlow trở nên nổi tiếng cùng với những ứng dụng Trí tuệ nhân tạo mới nổi cùng Deep Learning. Nhưng tới năm nay thì PyTorch đang được công đồng những nhà khoa học về Machine Learning quan tâm. Bằng chứng là các bài báo được nghiên cứu nhắc đến và sử dụng PyTorch khá nhiều. Nó có vẻ dễ sử dụng, chạy nhanh hơn so với TensorFlow nhưng ứng dụng cho các sản phẩm thực tế còn hạn chế.

Cần tìm hiểu thêm về PyTorch xem như thế nào.
Kiến thức này mình xem ở: https://thegradient.pub/state-of-ml-frameworks-2019-pytorch-dominates-research-tensorflow-dominates-industry/