Quản lý tri thức với wiki, Confluence

Quản lý tri thức với wiki, Confluence

Nhiều công ty(nước ngoài do hay làm việc với đối tác nước ngoài) sử dụng công cụ wiki để note lại các tài liệu, hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật, đào tạo thay vì việc sử dụng văn bản như MSWord để lưu trữ.

Một số tính năng quan trọng:

  • Có thể soạn thảo như word
  • Quản lý cây thư mục theo page
  • Quản lý theo version
  • Online

Đa phần sử dụng công cụ trả phí như: Confluence

https://www.candylio.com/blog/khac-voi-email-confluence-luu-tru-du-lieu-lau

Một số phần mềm miễn phí:

  • Wikipedia: Hệ thống bách khoa toàn thư mở được phát triển trên MediaWiki
  • XWiki: cái này có vẻ ok, tính năng có vẻ ok như Confluence, Link: http://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/Documentation/
  • Và nhiều wiki software: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_software