Import dữ liệu vào table Oracle bằng file data

Trong nhiều trường hợp ta cần đưa dữ liệu từ file vào DATABASE, cụ thể khi ta muốn import dữ liệu từ 1 file dữ liệu nào đó có trong DATABASE. Cách đơn giản nhất đó là viết câu lệnh Insert data vào bảng nhưng cách này rất mất thời gian và có thể làm treo hệ thống. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn Import dữ liệu vào table Oracle bằng file chứa data như CSV, Excel, Txt…

Ta sử dụng phần mềm Oracle SQL Developer được cung cấp miễn phí bởi Oracle, có thể chạy ngay mà không cần cài đặt.

Ví dụ ta có file diemso.csv, cần đưa dữ liệu này vào bảng DIEMSO có các cột tương tự nhau.

Các bước chính để import dữ liệu vào Oracle

B1. Đầu tiên ta nháy đúp vào bảng nó, nó sẽ hiển thị sang màn hình làm việc chính các thông tin của bảng này. Ta có thể xem các thông tin của bảng như: thông tin các cột, thông tin data trong đó, các thông tin khác như index, contrain…

B2. Ta chọn sang tab data, nếu có dữ liệu thì nó sẽ show một phần dữ liệu ra cho ta có thể xem.

B3. Ta chọn Action… ở góc bên phải màn hình. Chọn Import data. Màn hình chọn file sẽ hiện ra để ta đi tìm file để import.

B4. Chọn đến file cần import, ở đây ta chọn đến file diemso.csv

B5. Từ đây ta chủ yếu chọn Next, mọi tham số ta để mặc định. Lưu ý đến màn hình số 4, phần map giữa cột của file csv với cột của TABLE trong DATABASE. Ta cần để ý chọn để map cho đúng cột, vì có thể thứ tự các cột trong csv có thể khác. Với cột có DATA là DATETIME ta cũng cần lưu ý định dạng để hệ thống có thể import vào đúng.
Ví dụ định dạng trong file csv là DD/MM/YYYY thì ta phải nhập định dạng này dưới phần MAP ID(phía bên phải).

B6. Sau đó Next đến bước cuối cùng, ta click verify. Tất cả SUCCESS là OK.

B7. Sau đó nhấn Finish. Chờ 1 lát thế là xong. Cách import này rất nhanh. Thay cho việc gen câu lệnh để insert hàng hoạt dữ liệu vào TABLE.

Trên đây là cách import dữ liệu vào table Oracle thông qua file CSV. Ta cũng có thể thao tác tương tự đối với file txt hoặc file excel… để đưa dữ liệu vào bảng thay vì phải dụng câu lệnh insert.

Có thể bạn quan tâm: