Adobe đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản phẩm Photoshop

Có một người bạn đã gửi cho mình về một đoạn clip mô tải lại việc Photoshop tự động có thể tách đối tượng ra khỏi ảnh sử dụng Trí tuệ nhân tạo.

Đây có lẽ là thứ đầu tiên về ứng dụng thực tiễn nhất mà mình thấy hay. Bởi vì trước còn thời sinh viên mình cũng hay vọc Photoshop để cắt ảnh gép linh tinh hoặc chỉnh sửa vớ vẩn, việc cắt này đặc biệt khó khăn đối với những hình góc cạnh, phức tạp đặc biệt với tóc hoặc lẫn màu với nền hoặc vật khác. Với Trí tuệ nhân tạo có thể tách được đối tượng do có thể cho việc học máy học các đối tượng cụ thể để có thể tách được.

Nhìn qua demo thấy khá ngon lành, không biết thành phẩm có được như mong đợi không, dù sao cũng chờ để được sử dụng để việc cắt đối tượng từ ảnh được dễ dàng hơn.