[Luận văn] Phát hiện đột nhập bằng camera theo dõi

[Luận văn] Phát hiện đột nhập bằng camera theo dõi

Abstract: Giới thiệu tổng quan về hệ thống giám sát bằng video, bài toán phát hiện chuyển động và một số ứng dụng thực tế của bài toán. Giới thiệu một số giải thuật phát hiện chuyển động trước đó. Giới thiệu nội dung chính giải thuật phát hiện chuyển động. Giới thiệu chương trình demo phát hiện đột nhập và mô hình hệ thống tự động phát hiện và cảnh báo đối tượng đột nhập vào mục tiêu cần bảo vệ, một số kết quả thực nghiệm

Keywords: An toàn dữ liệu; Hệ thống giám sát; Phát hiện chuyển động; Camera; Công nghệ thông tin

Chương 1 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG

Chương 2 MỘT SỐ GIẢI THUẬT PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG

Chương 3 NỘI DUNG CHÍNH CỦA GIẢI THUẬT

Chương 4 BÀI TOÁN PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP BẰNG CAMERA THEO DÕI

Chi tiết luận văn tải tại đây.