Độ trễ LATENCY là gì?

Nghe đồng nghiệp nói về Latency của mạng là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng tới dịch vụ của công ty. Đối với đường mạng được lắp đặt, mọi người hay quan tâm đến băng thông là gói bao nhiêu MB mà ít để ý đến tham số Latency.

Latency hay còn được gọi là độ trễ của mạng. Nếu độ trễ này lớn thì dù mạng có băng thông lớn thì mạng cảm giác vẫn lag (trễ) như thường.

Rộng hơn nữa Latency còn quan trọng và xuất hiện trong hệ thống lưu trữ. Nó là tốc độ xử lý 1 request I/O của hệ thống.

Một số link tham khảo:

https://www.ntccloud.vn/khai-niem-latency-thong-so-quan-trong-nhat-trong-he-thong-luu-tru-p2705.html

https://www.goldenlink.com.vn/kien-thuc/do-tre-cua-mang-may-tinh-latency-network-la-gi