Toán học và trí tuệ nhân tạo (AI)

Trong tất cả các ngành khoa học, toán học đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các ngành kho học đặc thù. Ví dụng toán học xác xuất thống kê trong sinh học, toán học trong vật lý, toán học trong hóa học…
Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, toán học luôn đi trước mở đường cho ngành công nghệ thông tin. Một số lĩnh vực của toán học là tiền đề, xương sống trong sự phát triển của công nghệ thông tin. Ngược lại, công nghệ thông tin cũng tác động ngược trở lại toán học.
Trong thời gian học đại học, mình có tiếp xúc và nhận thấy bộ môn Toán rời rạc ứng dụng trong tin học là vô cùng quan trọng. Không chỉ thế còn có khoa riêng về Toán tin ứng dụng, các cuộc thi về thuật toán đều cần những hiểu biết nhất định về toán học…
Sau này đi làm, mặc dù không chuyên về nghiên cứu cũng như làm về thuật toán nhưng tôi vẫn luôn đi sâu thêm, tìm hiểu về các thuật toán thì càng thấy rằng ý nghĩa, tầm quan trọng của toán học với tin học rất lớn và ngày càng lớn. Gần đây ta nghe thấy nhiều về lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và từ ngữ này rất hot hiện nay nhưng thực tế Trí tuệ nhân tạo đã được nhắc đến và được các nhà nghiên cứu trên thế giới quan tâm rất nhiều năm về trước.
Nhưng đối với Trí tuệ nhân tạo thì toán học càng đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu được. Các thuật toán, quy trình đưa ra ngày càng phức tạp. Việc ứng dụng các nghiên cứu tiên tiến trong toán học được ứng dụng trong trí tuệ nhân tạo cần nhiều hơn bao giờ hết và tiếp tục cần nhiều hơn nữa. Trí tuệ nhân tạo thường đi liền với dữ liệu lớn(big data) vì trí tuệ nhân tạo muốn việc máy tính suy nghĩ và ra quyết định càng giống với con người càng tốt vì hiện tại trí óc của con người vẫn chưa có cái gì vượt qua được.
Do vậy, để đi theo con đường trí tuệ nhân tạo để đào sâu cũng như ứng dụng một cách triệt để, tốt nhất có thể thì việc học tập và hiểu biết về toán học là bức thiết.
Đối với Việt Nam có nhiều thành tích trong việc đào tạo toán học cho lớp trẻ(bằng chứng là đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi Olypic toán học quốc tế) sẽ là tiền đề và cơ hội quan trọng cho đất nước ta phát triển ngành công nghệ thông tin nói chung và trí tuệ nhân tạo nói riêng.