Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo

Kể từ khi con người phát minh ra máy tính hoặc máy móc, khả năng để nó thực hiện các nhiệm vụ khác nhau đã tăng lên theo cấp số nhân. Con người đã phát triển sức mạnh của các hệ thống máy tính cả về lĩnh vực hoạt động đa dạng, tốc độ xử lý và giảm về kích thước.
Một nhánh của Khoa học máy tính có tên là Trí tuệ nhân tạo theo đuổi việc tạo ra máy tính hoặc máy móc có trí thông minh như con người. Sau đây là tổng quan về trí tuệ nhân tạo giúp người mới có một cái nhìn tổng quan về một ngày đang hot hiện nay.

Thế nào là Trí thông minh nhân tạo?

Theo người đầu tiên đề xuất về khái niệm Trí tuệ nhân tạo – John McCarthy: Khoa học và kỹ thuật tạo ra các máy móc thông minh, đặc biệt là các chương trình máy tính thông minh.
Trí tuệ nhân tạo là một cách để chế tạo một chiếc máy tính, một robot được điều khiển bằng máy tính hoặc một phần mềm có khả năng suy nghĩ một cách thông minh tương tự như cách mà con người suy nghĩ.
Trí tuệ nhân tạo (AI) được thực hiện bằng cách nghiên cứu cách nào người suy nghĩ, cách con người ra quyết định và làm việc trong khi cố gắng giải quyết vấn đề. Sau đó sử dụng các kết quả nghiên cứu này làm cơ sở để phát triển các phần mềm thông minh hoặc hệ thống thông minh.

Triết lý của AI?

Trong quá trình sử dụng và khai thác sức mạnh của hệ thống máy tính, sự tò mò của con người khiến họ tự hỏi: Máy móc có thể suy nghĩ và cư xử như con người không?
Do đó, sự phát triển của AI bắt đầu với mục đích tạo ra trí thông minh nhân tạo tương tự như trí thông minh của con người.

Mục đích của AI?

  •  Để tạo ra hệ chuyên gia: Các hệ thống thể hiện hành vi thông minh, học hỏi, chứng minh, giải thích và tư vấn cho người dùng của mình.
  •  Để máy móc có trí tuệ như con người: Tạo ra các hệ thống có thể hiểu, suy nghĩ, học hỏi và hành xử giống con người.

Các ngành có thể đóng góp cho AI?

Một hoặc nhiều khu vực của các ngành khoa học sau có thể đóng góp để xây dựng các hệ thống thông minh: Khoa học máy tính, Sinh học, Tâm lý học, Ngôn ngữ học, Toán học, Xã hội học, Khoa học Nơ-ron.

Một lực đẩy lớn của AI là sự phát triển các chức năng máy tính gắn liền với trí thông minh của con người. Ví dụ như lý luận, học tập và giải quyết vấn đề.

Lập trình có AI và lập trình không có AI

Chương trình không có và có AI khác nhau theo các cách sau:

* Lập trình không có AI
– Chương trình không có AI có thể trả lời các câu hỏi cụ thể đã được định sẵn.
– Sửa đổi chương trình sẽ dẫn đến thay đổi cấu trúc của nó.
– Sửa đổi khó khăn và chậm chạp. Nó có thể ảnh hưởng xấu dẫn đến chương trình chạy sai hoặc không chạy được

* Lập trình có AI
– Chương trình có AI có thể trả lời các câu hỏi chung chung, có thể chưa được chỉ định câu trả lời từ trước.
– Chương trình có AI có thể tự cập nhật các sửa đổi mới bằng các đặt các thông tin độc lập cao với nhau. Do đó có thể sửa đổi mà không ảnh hưởng đến cấu trúc của chương trình.
– Có thể sửa đổi chương trình nhanh chóng và dễ dàng.

Kỹ thuật AI là gì?

Trong thế giới thực, kiến thức của một số thuộc tính không được hoan nghênh:
– Khối lượng của nó lớn.
– Không được tổ chức hoặc định dạng tốt
– Liên tục thay đổi

Kỹ thuật AI là một cách để tổ chức và sử dụng kiến thức một cách hiệu quả:
– Nó có thể nhận thức bởi những người cung cấp
– Có thể dễ dàng sửa đổi để sửa lỗi
– Nó hữu ích trong nhiều tình huống mặc dù không phải là tất cả hoặc chính xác hoàn toàn.
Kỹ thuật AI nâng cao tốc độ thực thi của chương trình phức tạp mà nó được trang bị.

Trên đây là những điều cơ bản và tổng quan về Trí tuệ nhân tạo giúp người mới có thể tiếp cận được. Sau đây sẽ là seri các bài về trí tuệ nhân tạo được dịch từ tutorialspoint.com.

One thought on “Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo”

Comments are closed.