Trí tuệ nhân tạo là gì?

Trí tuệ nhân tạo là gì?

Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), chưa có một định nghĩa chính thức nào định nghĩa Trí tuệ Nhân tạo là gì. Nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng Trí tuệ Nhân tạo là môn khoa học chế tạo những cỗ máy có khả năng thực hiện những tác vụ vốn cần đến trí thông minh của con người. Trí tuệ Nhân tạo cũng được dùng để nói về chính những cỗ máy đó.

AI là một ngành khoa học rất rộng bao gồm nhiều lĩnh vực nghiên cứu như:
– Học máy(Machine Learning – ML)
– Xử lý ngôn ngữ tự nhiên(Natural Language Processing – NLP)
– Thị giác máy tính (computer vision)
– Robotic
– …

Những ý tưởng đầu tiên về Trí tuệ Nhân tạo được Alan Turing đưa ra từ những năm 1950, trước cả sự xuất hiện của máy vi tính hiện đại. Alan Turing là nhà khoa học đã khai sinh ra ngành khoa học máy tính và là người chế tạo chiếc máy tính đầu tiên. Trong bài giới thiệu trước Cộng đồng toán học London năm 1947, Alan đã nói về ý tưởng những cỗ máy có thể học từ con người:“It would be like a pupil who had learnt much from his master, but had added much more by his own work”.

Từ đó đến nay, AI trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển. Mỗi khi có một lý thuyết mới được phát minh, tành tựu mới được chinh phục, AI lại trở thành tâm điểm của giới nghiên cứu. Nhưng rồi những giới hạn trong khả năng tính toán, những giới hạn trong lý thuyết thuật toán hay giới hạn về dữ liệu mà AI lại lắng xuống. Tuy vậy, nhưng những nghiên cứu về AI chưa bao giờ dừng lại.