Tự động chuyển link qua index.html

Số là mình mua một tên miền và thuê một host của BKNS. Trên đó mình tạo khá nhiều website. Mặc định khi truy cập vào tên miền thì nó sẽ vào file index.html ở thư mục gốc.

Với mỗi thời điểm mình thích lên thì để file index.html chuyển đến các website khác nhau của mình. Mình cũng không muốn đặt subdomain để chuyển tiếp mà muốn trỏ trực tiếp vào các thư mục khác nhau chứa các website hoặc tính năng khác nhau. Nhưng đối với tên miền khác mình thì mình đặt luôn website ở thư mục gốc nên mình sẽ luôn mặc định vào website này.

Lan man đủ rồi. Để chuyển tự động sang một website qua file index.html mình sử dụng code sau:

 

<html>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=https://trituenhantao.info/posts">
</head>
<body>
Trí tuệ nhân tạo
</body>
</html>

Như vậy mình đang cấu hình khi truy cập tên miền trituenhantao.info sẽ tự động chuyển tiếp sang trang https://trituenhantao.info/posts

Tham số 0 kia là chuyển ngay, nếu mình muốn chờ một khoảng thời gian là t giây nào đó thì mình nhập vào.

Tất nhiên là có nhiều cách khác nhau nhưng mình lựa chọn cách Tự động chuyển link qua index.html cho đơn giản nhất.