Ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo

Ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo

AI đã chiếm ưu thế trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:

Gaming (Trò chơi): AI đóng vai trò quan trọng trong các trò chơi chiến lược như cờ vua, pocker, tic-tac-toe… nơi máy tính có thể nghĩ về số lượng lớn các khả năng có thể dựa trên các kinh nghiệm.

Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên): Có thể tương tác với máy tính hiểu ngôn ngữ tự nhiên của con người.

Expert System (Hệ chuyên gia): Có một số chương trình tích hợp máy, phần mềm và thông tiên đặc biệt để truyền đạt lý luận và tư vấn. Nó cung cấp lời giải thích và lời khuyên cho người dùng.

Vision System (Thị giác máy tính): Các hệ thống này có thể hiểu, giải thích và hiểu đầu vào trực quan trên máy tính. Ví dụ:

  • Một chiếc máy bay gián điệp chụp ảnh, được sử dụng để tìm ra thông tin không gian hoặc bản đồ của các khu vực.
  • Các bác sĩ có thể sử dụng hệ thống chuyên gia lâm sang để chuẩn đoán bệnh nhân.
  • Cảnh sát dụng phần mềm máy tính có khả năng nhận dạng khuôn mặt tội phạm với bức chân dung được lưu trữ thực hiện bởi các bác sĩ pháp y.

Speech Recognition (Nhận dạng giọng nói): Một hệ thống thông minh có thể nghe và hiểu ngôn ngữ về các câu, ý nghĩa của chúng trong khi mội người nói chuyện với nó. Nó có thể xử lý các điểm nhấn, từ nóng, tiến ồn…

Handwriting Recognition (Nhận dạng chữ viết tay): Phần mềm nhận dạng chữ viết có thể đọc các văn bản viết trên giấy bằng bút hoặc trên màn hình cảm ứng. Nó nhận ra các hình dạng chữ cái và chuyển đổi thành văn bản có thể chỉnh sửa.

Intelligent Robots (Robot thông minh): Robot có thể thực hiện các nhiệm vụ do con người đưa ra. Nó có cảm biến để phát hiện ra các dữ liệu vật lý từ thế giới thực như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, chuyển động, âm thanh, áp suất. Từ đó nó có thể xử lý thông tin với bộ nhớ khổng lồ để thể hiện trí thông minh. Ngoài ra, nó có khả năng học hỏi từ những sai lầm của nó và thích nghi với môi trường mới.