Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Photoshop

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Photoshop

Trước đây học và làm với Photoshop cực ngán ngẩm với việc cắt một đối tượng phức tạp ra để ghép sang một ảnh khác. Ví dụ cắt toàn bộ ảnh người ra khỏi ảnh.