Vũ điệu của thần chết

Vũ điệu của thần chết của tác giả Jeffery Deaver, cuốn này được em Chương giới thiệu để mình mua đọc. Tình tiết khá là hay, diễn biến tâm lý nhân vật nhanh và nhiều lúc hơi bị choáng vì bất ngờ. Những điều đó làm nên tỉ lệ bán chạy của cuốn này.