WordPress Framework

WordPress Framework là nền tảng xây dựng nên các theme nói chung. Nghĩa là theme WordPress không cần xây dựng từ đầu mà có thể base trên một theme nào đó sử dụng WordPress Framework. Cái này có free và có trả phí. có thể làm theme, plugin…

Cần nghiên cứu để sửa theme cho blog.

Nếu bạn là một Hosting Provider để đáp ứng nhu cầu trên thì bạn nên quan tâm đến control Plesk. Plesk có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.