Blog công nghệ thông tin Việt Nam

Công nghệ thông tin phát triển và thay đổi hàng ngày. Ta vừa nắm được công nghệ này thì có thể ngay ngày mai nó đã lỗi thời. Để có thể theo kịp xu thế, không bị bỏ lại phía sau. Ta cần liên tục học hỏi và trau dồi, một trong những cách bồi dưỡng kiến thức khá tốt đó là đọc các blog công nghệ thông tin.

Một số blog về công nghệ thông tin cá nhân hoặc tập thể mình hay đọc:

  1. Blog về khoa học máy tính
  2. Anh Thái – Kỹ sư bảo mật Google
  3. Vina code
  4. Blog của anh Huy Trần
  5. Blog anh Huydx(Chắc là Đỗ Xuân Huy hoặc Đào Xuân Huy)
  6. Kipalog
  7. Tôi đi code dạo
  8. Blog ThaiMeo
  9. Thông tin Trí tuệ nhân tạo

Bạn đang đọc blog nào? Hãy bổ sung để cùng học tập nâng cao trình độ nhé.