COBIT và ITIL

COBIT và ITIL

Nay đi học về môn Quản lý hệ thống thông tin mới biết được khái niệm Cobit và ITL, note tạm ở đây để nghiên cứu sau.

Điểm chung: Đây đều là 2 chuẩn – standard hay còn gọi là freamword để quản lý dành riêng về lĩnh vục IT. Nó cũng như ISO vậy. Chỉ là quy chuẩn chứ không phải là một phần mềm cụ thể nào.

Điểm riêng:

  • Cobit: Cái này thì dành cho SEO, các nhà quản lý cấp cao. Quản lý việc phát triển hệ thống thông tin của công ty.
  • ITIL: Cái này thì dành cho nhân viên, nghĩa là làm như thế nào. Khái niệm này cũng giống như là IT of service, triển khai IT như là một dịch vụ. Cái này là đầu vào và đầu ra giữa bộ phận IT và các bộ phận khác như: khách hàng, phòng ban khác sử dụng dịch vụ của IT.

Một số phần mềm ITIL mà mình biết như sau: ITIL (VTVCab), JIRA (K+, anh Giang…)

 

Một công ty lên sàn chứng khoán hoặc được định giá thì việc kiểm toán bao gồm cả năng lực quản lý hệ thống IT vì dần dần IT sẽ đều là xương sống của doanh nghiệp do nó chứa toàn bộ thông tin của doanh nghiệp.

ISO: là quy chuẩn chung để cho tất cả mọi người có thể làm việc được với nhau. Đối tác Nhật Bản rất coi trọng việc sử dụng ISO trong doanh nghiệp cũng như trường học.