Giải thuật cho hệ thống gợi ý

Hệ thống gợi ý ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh lực khác nhau ví dụ hệ thống gợi ý video của youtube, của Netflix, hệ thống gợi ý bài hát của Zing… hoặc hệ thống gợi ý mua hàng online.
Ứng dụng là nhiều vậy, nói đơn giản thì cũng đơn giản nhưng nói phức tạp thì cũng thực sự phức tạp.
Đây là 1 bài viết khá hay về giải thật cho hệ thống gợi ý.
Link: http://www.giaithuatlaptrinh.com/?p=1320