Monitoring hệ thống dành cho DBA

Không phải là em ỷ lại đâu, nhưng quả thực đối với newbie thì ngay việc biết được cần phải monitor những cái gì của một Oracle database cũng là vấn đề. Em thử đưa ra một số cái nhé:
– Monitor phần dung lượng lưu trữ trên các storage, tablespace, cảnh báo khi tablespace đạt đến % lưu trữ nào đó
– Monitor memory của Oracle server (các thành phần chi tiết), cảnh báo khi memory xuống thấp hơn giá trị nào đó
– Monitor các vấn đề khác liên quan đến performance như usage CPU, IOPS
– Monitor status của Oracle instance như có ping được tới Oracle server không, Oracle instance có start hay shutdown, có kết nối được tới Oracle instance theo cổng nào đó không…
– Monitor các process đang chạy trên Oracle server, % CPU mà các process đó chiếm dụng…
– Monitor các session kết nối tới Oracle server, cảnh báo khi số lượng session đạt tới giới hạn nào đó. User nào đang kết nối tới Oralce instance, kết nối bằng chương trình gì? Cảnh báo khi có failure authentication của user nào đó…
Theo em những yêu cầu monitor trên đều là cơ bản, nhưng do kiến thức của em chỉ có vậy, nên mới dừng ở mức đó thôi. hix. Hy vọng các bác có kinh nghiệm đưa ra những gợi ý sâu hơn về những khía cạnh khác cần phải monitor, và gợi ý về giải pháp monitor software của các hãng thứ 3 giúp em (và những ai chưa biết) nhé. Em xin cảm ơn