[Download] Tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 4

Tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 4

Tạp chí Trí tuệ nhân tạo số 2
Tạp chí Trí tuệ nhân tạo

Trong số này, Chuyên mục Góc nhìn chuyên gia sẽ đề cập đến những tác động của Trí tuệ Nhân tạo tới các vị trí công việc trong ngành tài chính, mà cụ thể là các trader trên các sàn giao dịch.

Mục Machine Learning tutorial vẫn sẽ tiếp tục giới thiệu sâu hơn về mô hình linear regression.

Trong khi đó, chuyên mục Python trong Machine Learning sẽ dừng lại để nhường chỗ cho việc giới thiệu R, một ngôn ngữ thống kê rất manh mẽ được sử dụng rất phổ biến trong khoa học dữ liệu và phát triển Machine Learning trước khi Python bắt đầu xâm lấn. Ngôn ngữ R sẽ được giới thiệu trong hai số liên tiếp, sau đó Python sẽ trở lại với một cấu trúc nội dung mới.

Như đã nói, 2 pages paper sẽ đề cập đến AlphaGo Zero, AI agent đã gây sốc cho toàn thế giới khi vượt qua mọi phiên bản tiền nhiệm mà không cần dùng đến dữ liệu huẩn luyện từ con người. Chúng ta sẽ tìm hiểu training pipeline của AlphaGo Zero để có những hình dung cơ bản nhất về phương pháp self-play Reinforcement Learning mới này.

Bạn có thể xem và tải miễn phí tại đây.