X6 Điệp Viên Hoàn Hảo

Cuốn này nằm trong danh sách các cuốn về Phạm Xuân Ẩn mà mình sưu tầm được. Cuốn này của tác giả nước ngoài viết khá khách quan. Nhất là về (có thể) những bất đồng chính kiến của Phạm Xuân Ẩn với Đảng. Nhưng dù sao Phạm Xuân Ẩn là người yêu nước, mà hễ yêu nước thì cần gì phân biệt Đảng Cộng Sản hay không.

Cái hay nữa là trong đó có 1 đoạn về câu nói của Tổng thống Mỹ Jonson đại loại là nước Mỹ có tình báo hiệu quả khắp nơi nhưng ở Việt Nam thì mù đặc vì trình độ phản gián của Việt Nam rất giỏi. Điều này mình liên tưởng tới việc ở Việt Nam chuyên đặt tên tổng thống Mỹ làm tên con chó trong nhà. Ví dụ nhà mình tên con chó là Rôn. 😀