Cài đặt các package của python trên Window offline

Server trên công ty mình không được kết nối Internet nên mọi thứ đều phải cài đặt offline. Cài đặt Python thì đơn giản, google thì có đầy.
Nhưng khi cài đặt một số package mở rộng thì trên mạng thường hưỡng dẫn cài đặt trực tiếp command thông qua lệnh PIP: pip install “gói cần cài đặt”
Ví dụ trực quan như cài đặt qua PIP trên: https://pypi.org/project/Jinja2/#description
Thì gõ lệnh: pip install Jinja2
Hệ thống sẽ tự động tải và cài đặt toàn bộ các thư viện cần thiết trước khi cài Jinja2 và cài Jinja2.

Bước 1: Nếu không có kết nối Internet trên server thì ta buộc phải cài đặt thủ công nhưng cũng thông qua trình PIP. Để có PIP thì ta tải phần mềm PIP theo đường dẫn sau và copy lên server (có cả phiên bản pip cho Python3 tại: https://github.com/phamkhactuy/python_I_learn):
https://github.com/phamkhactuy/python_I_learn/blob/master/pip2.7.exe

Bước 2: Để cài đặt một gói nào đó, ta đi tải gói đó về. Ví dụ ta muốn cài thư viện Flask thì ta vào địa chỉ https://pypi.org/project/Flask/ hoặc google để tìm. Ta vào phần Download để tải Source về(định dạng file được nén dạng .tar.gz). Để đơn giản ta đặt file này cùng thư mục với file pip2.7,exe đã tải về (Ví dụ tải được file: Flask-1.0.2.tar).

Bước 3: Tại thư mục này ta giữ phím Shift nhấn chuột phải và chọn: Open command window here hoặc dùng lệnh Cmd di chuyển đến thư mục chứa file.

Bước 4: gõ lệnh: pip27.exe install Flask-1.0.2.tar
Chờ một lát là hệ thống tự động cài đặt xong.

One thought on “Cài đặt các package của python trên Window offline”

Comments are closed.