Top supercomputers fastest on the world

Xem danh sách 10 siêu máy tính mạnh nhất thế giới tại bài: https://www.bbvaopenmind.com/en/technology/innovation/the-top-10-supercomputers-the-new-scientific-giants/
Trong 10 siêu máy tính thì có tới 5 cái thuộc Mỹ, 2 cái thuộc Trung Quốc, 1 cái từ Đức, 1 cái từ EU, 1 cái từ Nhật. Hàng đầu thế giới thì thuộc về 2 siêu máy tính thuộc Mỹ phục vụ nghiên cứu khoa học và quân tự. Tiếp theo là 2 siêu máy tính đến từ Trung Quốc. Một điều rất lạ là không có cái nào của Nga.
Về độ lớn, tốc độ của các siêu máy tính này thì mình cũng chưa thể tưởng tượng ra để có thể so sánh được. Cái nhanh nhất có tốc độ 148.6 petaflops, theo thông tin mới nhất thì siêu máy tính mạnh nhất ở Việt Nam do công ty FPT mua có tốc độ 1 petaflops.